Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Asiakkaiden kertomaa

Työluotsin tyytyväiset asiakkaat kertovat kokemuksistaan. Katso referenssit täältä ja liity heidän joukkoonsa.

 

 

 

 

Esimies hyötyy työnohjauksesta

Erityisen hyvin työnohjaus sopii johtajille ja esimiehille. Mitä ylemmäksi organisaatiossa mennään, sitä vähemmän mahdollisuuksia avainhenkilöillä on käsitellä työnsä haasteita ja siitä syntyviä paineita kollegoidensa kanssa. Toimitusjohtajalla harvoin on mahdollisuutta puhua luottamuksellisesti toisen samanlaisessa asemassa olevan kanssa. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä paineisempi tehtävä, sitä enemmän työnohjauksesta on hyötyä oman jaksamisen, hyvinvoinnin ja täyden työpanoksen kannalta. 

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on tehokas tapa hallita johtamis- ja esimiestyön aiheuttamaa kuormitusta ja parantaa tuloskuntoa. Työnohjauksessa tarkastellaan koulutetun ohjaajan avulla työyhteisöön ja työn tekemiseen liittyviä ilmiöitä. Ohjaaja auttaa löytämään johtamistyön haasteisiin ratkaisuja, joita kokeillaan käytännössä. 

Hyvin usein katse kohdistuu ihmisten välisiin suhteisiin tai työn määrään ja ajankäyttöön. Usein käsiteltyjä aiheita ovat työyhteisön ilmapiiri, muutokset työpaikalla tai työn ja vapaa-ajan tasapaino. 

Johdon työnohjaus on sukua koutsaukselle (engl. coaching). Työnojauksen tavoitteet sovitaan aluksi laveasti ja hyvin usein ne tarkentuvat matkan varrella. Johtajan työnohjaus voi olla lyhyt, muutaman tapaamisen pituinen prosessi, tai tarvittaessa myös pitempi, jopa vuoden tai kahden mittainen.

Työnohjausistuntoja voidaan pitää 2-4 viikon välein. Ohjaaja voi myös olla käytettävissä istuntojen välillä esimerkiksi puhelimitse tapahtuvaan sparraukseen. 

Usein työnohjaus mielletään väärin esimerkiksi työhön perehdyttämiseksi. Tästä ei ole kyse, sillä ohjauksessa ei juuri käsitellä työn teknisiä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi prosessitekniikkaa tai vaikka markkinoinnin käytäntöjä. Työnohjaus ei myöskään ole terapiaa, vaikka sillä joskus voikin olla samantyyppisiä vaikutuksia. 

Lataa täältä johdon työnohjauksen esite ja lue lisää sen hyödyistä esimiehille ja johtajille!