Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Asiakkaiden kertomaa

Työluotsin tyytyväiset asiakkaat kertovat kokemuksistaan. Katso referenssit täältä ja liity heidän joukkoonsa.

 

 

 

 

IHMEen tapaamispäivät, teemat ja alustajat

Toukokuu 2016: Jatkuvan kehittämisen keskustelut ja strategian kirkastaminen/Risto Ravattinen

Kesäkuu 2016: Muutosvastarinnan johtaminen/Perita Sipiläinen, Tomi Tuomasjukka. 

Elokuu 2016: Ikä ja johtaminen/Anne Vänskä. 

Muutosvastarinnan johtaminen - muutos on mahdollisuus

IHMEen toinen tapaaminen 22.6.2016 

Ihmisten johtamisen pyöreä pöytä, Pohjois-Karjalan Kauppakamarin ja Työluotsin järjestämä keskusteluklubi käsitteli toisessa tapaamisessaan muutosta, siitä nousevia reaktioita ja niiden johtamista. Alustajana oli johdon ja työyhteisöjen kehittäjä Perita Sipiläinen Kasvupolku Oy:stä ja johdon valmentaja Tomi Tuomasjukka Työluotsista. Keskustelussa päädyttiin vahvaan synteesiin johtamisen ytimestä. 

Ihmiset reagoivat muutoksiin aina. Työyhteisössä tätä luonnollista tapahtumaa usein kuvataan sanalla muutosvastarinta. Reaktio nousee pohjimmiltaan ihmisen itsesuojeluvaistosta, pelosta. Muutosten edessä moni kysyy itseltään hiljaisen kysymyksen: "Miten minun käy? Selviänkö minä tästä?"

Vahvoja reaktioita, sitä vastarintaa, voivat  aiheuttaa monet asiat, esimerkiksi epäselvät vastuut, tavoitteet ja termit; ahtaat tai päinvastoin epämääräiset rajat; uuden tilanteen hämmennys ja siihen liittyvien pelisääntöjen puute. Myös tiedon puute voi ahdistaa ja johtaa ongelmiin. 

Vastarinta on sotatermi ja liittyy taisteluun. Tuomasjukka muistutti miten sanat muovaavat mielikuvia ja siten myös todellisuuttamme. Kun käytetään sanaa vastarinta, luodaan automaattisesti rintamalinja, jonka yli taistellaan. Työyhteisössä ollaan kuitenkin lähtökohtaisesti samalla puolella, eikä ketään vastaan.

Sipiläinen painotti, että muutokseen suhtautumista voi tarkastella kahdelta eri suunnalta. Itseltään voi kysyä haluaako muutoksen nähdä itselleen uhkana vai mahdollisuutena. Miltä näyttäisi sama asia puettuna uhkakuvan tai mahdollisuuden vaatteisiin?

Tavallaan sana "muutosvastarinta" voi myös herättää lisää vastarintaa. Osallistujat pohtivat onko mahdollista, että johtamisella joskus jopa ylläpidetään muutoksen vastustusta. 

Johtajat ja esimiehet ovat usein muutostilanteessa ajallisesti edellä alaisiaan. He saavat tiedon tulevasta muutoksesta aikaisemmin ja pystyvät siten käsittelemään sen sisältöä ja vaikutuksia omaan työhönsä pitemmälle. Tämä auttaa heitä suhtautumaan muutokseen rauhallisemmin. Työntekijöiden johtamisen tulee kuitenkin tapahtua heidän oman käsittelyrytminsä mukaan, ei johtajan oman tilanteen. 

Sipiläinen rohkaisi täysin päinvastaiseen lähestymistapaan, kuvainnollisesti "ottamaan vastarinta syliin" ja hyödyntämään sitä. Hänen mukaansa muutosvastustus on esimiehelle lahja - "Se kertoo esimiehelle, että vielä ei ole käsitelty asiaa riittävästi." Muutokseen ei olla vielä valmiita, mutta sen käsittely on jo meneillään. Esimiehen kannalta kaikkein huolestuttavin tilanne olisi siis täysi hiljaisuus muutoksen suhteen. 

Perita Sipiläinen kysyy millainen muutosperintö meillä on ja miten se vaikuttaa uuden muutoksen vastaan ottamiseen.Perita Sipiläinen kysyy millainen muutosperintö meillä on ja miten se vaikuttaa uuden muutoksen vastaan ottamiseen.

 Olennaista muutoksen kohtaamisessa ja siitä nousevissa reaktioissa on usein aikaisemmat tapahtumat. Hyvin hoidettu muutos antaa uudelle muutokselle paremmat lähtökohdat, kuin ikäviä muistoja jälkeensä jättänyt. Millainen on sinun organisaatiosi muutosperintö? Entä mitä tiedät alaistesi henkilökohtaisesta muutoshistoriasta?

Keskustelu päätyi yhteiseen synteesiin johtamisen ydintehtävästä. Merkitysten syntymisen ohjaaminen on johtamisen tärkeimpiä tehtäviä. Ihmiset sitoutuvat asioihin, jotka he kokevat merkityksellisiksi, tärkeiksi. Tämän vuoksi johtajan tulee auttaa työyhteisöä rakentamaan uusille asioille omat, henkilökohtaiset merkityssisällöt. 

***  

IHME on avoin kaikille ihmisten johtamisesta kiinnostuneille. Tällä hetkellä ollaan tauolla.