Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Asiakkaiden kertomaa

Työluotsin tyytyväiset asiakkaat kertovat kokemuksistaan. Katso referenssit täältä ja liity heidän joukkoonsa.

 

 

 

 

IHMEen tapaamispäivät, teemat ja alustajat

Toukokuu 2016: Jatkuvan kehittämisen keskustelut ja strategian kirkastaminen/Risto Ravattinen

Kesäkuu 2016: Muutosvastarinnan johtaminen/Perita Sipiläinen, Tomi Tuomasjukka. 

Elokuu 2016: Ikä ja johtaminen/Anne Vänskä.

 

Tällä hetkellä IHME on tauolla. 

Risto Ravattinen kertoo muille IHMEläisille kehittämästään strategian sisäistämismenetelmästä.Risto Ravattinen kertoo muille IHMEläisille kehittämästään strategian sisäistämismenetelmästä.

IHMEen hieno aloitus - hämmästyttäviä tuloksia ideavihkon avulla

Ihmisten johtamisen pyöreä pöytä kokoontui Työluotsin ja Pohjois-Karjalan Kauppakamarin isännöimänä ensimmäisen kerran 26.5.2016. Vaikka pöytä olikin suorakaide, keskustelu oli inspiroivaa, innostavaa ja uusia näkökulmia avaavaa. Paikalla oli seitsemän johtamisesta ja esimiestyöstä kiinnostunutta aktiivista keskustelijaa. 

Risto Ravattinen kertoi kehittämästään johtamisen menetelmästä, joka lähti liikkeelle turhautumasta. Hän ihmetteli omassa esimiestyössään miten organisaation suuret tavoitteet ja strategia jäävät niin usein työntekijöille epämääräisiksi, epäselviksi ja jopa epärelevanteiksi. Ei auttanut, vaikka miten asiaa heille pureskeli ja tarjoili. 

Risto kertoi, kuinka hän luopui valmiiksi pureskelusta ja otti käyttöön kaksi työkalua - ideavihkon ja joka kuukausi jokaisen alaisen kanssa pidettävän keskustelutuokion. Ideavihko on jokaisella tiimin jäsenellä mukana kulkeva kovakantinen vihko, johon kirjoitetaan kynällä omaan työhön liittyviä kehitysideoita ja ajatuksia silloin kun niitä nousee mieleen. Ideat ja pohdinnat kirjataan yksi sivua kohti, jolloin tilaa jää niiden kehittelylle. 

Kuukausittaisissa esimies-alainen keskusteluissa ideoita käydään läpi, niitä pohditaan ja kehitellään eteenpäin, sovitaan yhdessä seuraavista askelista. Samalla työtä peilataan organisaation strategiaan.

Menetelmä on tuonut johtamiseen ja tiimin toimintaan paljon hyvää:

  • Moni on alkanut sisäistää organisaation strategian merkityksen oman työn kannalta. Strategia on alkanut ohjata yksittäisen työntekijän arkea. 
  • Tiimin jäsenet kokevat tulevansa kuulluksi ja hyvinvointi työssä paranee.  Palaute on ollut hyvää. 
  • Esimiehen ei enää tarvitse toimia ideoiden "kaatopaikkana" ja säilöä niitä. Muistuttamalla ideavihkoon kirjaamisesta hän pitää hyvien ideoiden omistajuuden niiden keksijöillä ja näin lisää sitoutumista ja vastuuta niiden eteenpäin viennistä. Samalla oma esimiestyön taakka järkevöityy. 

IHMEläiset olivat yhtä mieltä menetelmän eduista. Mielenkiintoisena koettiin miksi näin yksinkertainen ja ilmeinen menetelmä ei ole laajemmin käytössä. Todettiin toki, että organisaatiot ovat erilaisia, eikä yksi malli sovi kaikille. Jokainen kuitenkin huomasi Riston esimerkissä hyviä elementtejä ja poimi niitä mukaansa omassa työssä ja työpaikalla sovellettaviksi. 

Maria Mustajärvi Sunprofile Oy:stä jatkoi jo keskustelua työoikeusjuristin näkökulmasta blogissaan. Hän toteaa osuvasti, että "kehityskeskustelun ei tule korvata päivittäiskeskustelua".

Seuraava IHMEkokous on 26.8.2016 klo 08-09 Pohjois-Karjalan Kauppakamarin tiloissa Joensuun Torikadulla. Tule mukaan, ilmoittaudu tästä.

Keskustelutilaisuudet ovat avoimia kaikille ihmisten johtamisesta kiinnostuneille.