Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Asiakkaiden kertomaa

Työluotsin tyytyväiset asiakkaat kertovat kokemuksistaan. Katso referenssit täältä ja liity heidän joukkoonsa.

 

 

 

 

Työluotsin asiakkaita

 

Arbonaut Oy

Inarin kunta

Euroopan Metsäinstituutti

Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy

Itä-Suomen Yliopisto

Joensuun kaupunki

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy

Kataja Basket

Kemijärven Seurakunta

Keypro Oy

Liperin kunta

Messi Oy

Phillips-Medisize 

Pohjois-Karjalan Kauppakamari

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Ry

Pohjois-Karjalan Yrittäjät

Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Sodankylän kunta

Sunprofile Oy

Suomen Punainen Risti

Tampereen seudun ammattiopisto

Utsjoen kunta

 

Edellisten lisäksi lukuisa joukko toimeksiantoja, joissa myös tilaajan nimi on luottamuksellista tietoa. 

Työluotsilla on tyytyväisiä asiakkaita

Tälla sivulla on esimerkkejä Työluotsin eri palveluista hyötyneiden asiakkaiden kokemuksista. 

 

Johdon työnohjauksen ansiosta olen onnistunut jäsentelemään kaoottisen kalenterini sellaiseksi, että minulla on paremmin aikaa työn teolle sekä työntekijöilleni varsinaisen työajan puitteissa. Olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan yksittäisiä työtehtäviä sekä isompia kokonaisuuksia. Olen saanut työnohjauksessa uusia näkökulmia myös muutosjohtamiseen ja etenkin henkilöiden johtamiseen vaativassa organisaatiouudistuksessa.

Elina Karppinen, Logistiikkapäällikkö, Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä

 

"Työluotsin johtoryhmävalmennus oli erittäin toimiva ratkaisu Arbonaut Oy:n tarpeisiin ja tilanteeseen. Valmennus täsmensi johtoryhmän tehtävää ja toimintatapoja juuri sopivasti ja pakotti meidät kaikki suunnitelmallisempaan ja kurinalaisempaan toimintamuottiin. Valmennuksen seurauksena kuusihenkisen johtoryhmämme kokoukset ovat tehokkaampia, sillä perustoimintatavat ovat selkeytyneet. 

Strategian syvempi pohdinta ei mahtunut tiiviiseen valmennukseen ja jatkoimme sitä myöhemmin omin toimin varsin konkreettisella ja tuloksellisella strategiapäivällä. Saimme luotua selkeän ja yhtenäisen käsityksen uudesta strategiastamme. Ilman Työluotsin valmennusta olisimme tuskin päässeet tähän pisteeseen. Katsomme valoisin mielin tulevaisuuteen!"

Tuomo Kauranne, Toimitusjohtaja, Arbonaut Oy

 

"Tomi on toiminut Messi Oy:n johdon tukena antamalla joustavasti sekä yksilö-, pari- että ryhmäohjausta. Hänen johtamisen asiantuntemuksensa on soveltunut hyvin sosiaalialan yritykseemme. Työnohjauksen tuloksena johtamisen prosessit ovat yrityksessämme aiempaa selkeämmät ja johtaminen kohdentuu laaja-alaisemmin koko henkilöstöön. Johdon työajan käyttö ja työtehtävien priorisointi ovat niinikään kehittyneet. Henkilökohtaisena kokemuksena työnohjattavat ovat kokeneet saaneensa merkittävästi tukea omaan työssä jaksamiseensa. Tomin työote on asiakasta kuunteleva ja työtavat on keskustellen mukautettu tarpeisiimme.” 

 Marjariitta Pennanen, toimitusjohtaja, Messi Oy

  

”Työluotsin henkilökohtainen valmennus kantoi paljon hedelmää. Pääsin valmennusprosessin aikana jäsentämään omaa tilannetta työssäni ja siihen liittyvillä elämänalueilla. Moni aikaisemmin kaoottiselta tuntunut asia löysi paikkansa kun kokonaiskuva mielessäni selkeytyi. Valmennus auttoi minua tekemään tärkeitä päätöksiä johtamistyöhöni ja uraani liittyen, sekä löytämään voimavaroja niiden toteuttamiseen. Voin hyvin suositella Työluotsin henkilökohtaista valmennusta.”

Toimitusjohtaja, Johdon työnohjausasiakas 2015

 

”Sain Työluotsin avainasiantuntijan työnohjauksesta merkittävästi apua työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Opin lisää omien rajojeni tunnistamisesta ja määrittelystä. Oma jaksamiseni ja hyvinvointini elämässä parantuivat ja itsetuntemus lisääntyi, kun omat työskentelytavat selkiytyivät. Löysin myös tehokkaampia työskentelytapoja ja huomasin mitä omat vahvuuteni ovat. Kaiken kaikkiaan, työnohjauksen avulla oman työurani suunta vahvistui.”

 Jutta Varis, Karjalan Tekstiilipalvelu Oy 17.11.2016